Wybór odmany

Wybór odmany - to bardzo ważna decyzja!

Mieszańce kukurydzy różnią się wczesnością dojrzewania /liczba FAO/, poziomem plonowania, kierunkiem użytkowania. W Polsce szczególne znaczenie przy wyborze odmiany mają warunki klimatyczno-glebowe.

W niektórych rejonach jedynie uprawa wczesnych mieszańców zmniejsza do minimum ryzyko niedojrzewania.

Kukurydza wykazuje dużą tolerancję co do stanowiska, może być także uprawiana po sobie. Reaguje ujemnie na stanowisko po burakach cukrowych zbieranych ciężkim sprzętem mechanicznym, ze względu na nadmierne ubicie gleby. Bez względu na kierunek użytkowania, kukurydza tylko w plonie głównym daje gwarancję wysokich i stabilnych plonów. Podstawowym zabiegiem uprawowym jest głęboka /ok. 30 cm/ orka zimowa. Zabiegi wiosenne ograniczyć do niezbędnego minimum - najlepiej 1 przejazd agregatem uprawowym przy głębokości uprawy 5 do 7 cm.

Nawożenie mineralne

Zależnie od zasobności gleby zaleca się następujący poziom nawożenia:

  • 120 – 160 kg/ha N
  • 80 – 120 kg/ha P2O5
  • 140 – 180 kg/ha K2O
Ważna jest dostępność wapnia, magnezu i innych mikroelementów.

Siew

W warunkach klimatycznych Polski termin siewu kukurydzy przypada w okresie od 20 kwietnia do 5 maja. Przy siewach opóźnionych należy obniżyć normę wysiewu i uprawiać tylko odmiany wczesne. Siew wyłącznie siewnikiem punktowym przy rozstawie rzędów 75 cm / na kiszonkę może być 60 cm /, na głębokość 3 - 4 cm na glebach ciężkich i 5 -7 cm na glebach lekkich.

Obsada roślin do zbioru

  • Przy uprawie na ziarno i CCM: 75 - 90 tys. roślin / ha
  • Przy uprawie na kiszonkę: 95 -110 tys. roślin / ha

W SPRZEDAŻY SĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE NASIONA ZAPRAWIONE W ORYGINALNYCH FIRMOWYCH / LOGO/ OPAKOWANIACH PAPIEROWYCH.